Správní rada

Předseda správní rady:

prof. MUDr. DAVID CIBULA, CSc.

Členové správní rady:

doc. MUDr. MICHAEL FANTA, Ph.D.

doc. MUDr. MICHAL KOUCKÝ, Ph.D.

doc. MUDr. KAMIL ŠVÁBÍK, Ph.D.

PhDr. DANIELA ŠIMONOVÁ, MHA

MUDr. ROMAN KOCIÁN, Ph.D.

Ředitelka:

Ing. Veronika Cibulová

Revizor:

Ing. TOMÁŠ VOPLAKAL


Milí přátelé, zde je pro vás k dispozici STATUT nadačního fondu Apolinář

Milí přátelé, zde je pro vás výroční zpráva NF Apolinář za rok 2023