U Apolináře máme porodní gauč! I ve velké porodnici lze přivést dítě na svět jinak. Porodní centrum Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN vybavilo jeden z porodních pokojů speciálním porodním gaučem, který zajišťuje rodícím ženám velkou variabilitu poloh a celkově zvyšuje šanci na nekomplikovaný, uvolněný porod. Porodnice u Apolináře podporuje nejen aktivní přirozený porod, nabízí také možnost strávit čas po porodu na rodinném pokoji, vybrat si vlastní porodní asistentku či během porodu využít bylinnou napářku a aromaterapii. Klinika porodní gauč pořídila s přispěním Nadačního fondu Propolis33 a Nadačního fondu Apolinář. "Porodní gauč přirozeně rozšiřuje možnosti moderní porodní péče v našem Porodním centru. Aktivní změny poloh během porodu podporují funkční změny pánve, což zvyšuje šanci na jeho hladký průběh. Rodící ženy se na porodní gauči mohou lépe uvolnit a navíc jsou v bezprostřední blízkosti doprovázející osoby i porodní asistentky," říká doc. MUDr. Michal Koucký, Ph.D., vedoucí perinatologického centra Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN.

Milí přátelé, zde jsou fotografie z odborného semináře pro gynekology a porodníky s názvem Předčasný porod, který proběhl v Apolináři pod vedení pana docenta Michala Kouckého.

Milí přátelé, 

zde je hodnocení Ing. Tomáše Voplakala, našeho revizora, o hospodaření nadačního fondu Apolinář v roce 2023. Moc si vážíme vaší důvěry, je pro nás závazkem.

Zpráva revizora nadačního fondu za rok 2023
Vážení přátelé Nadačního fondu Apolinář,rád bych vás touto cestou informoval o výsledcích revize hospodaření nadačního fondu za rok 2023. Po pečlivém přezkoumání účetních dokumentů a kontrolních záznamů mohu konstatovat, že finanční hospodaření nadačního fondu bylo vedeno v souladu s platnými právními předpisy a statutem fondu. Nadační fond se v uplynulém roce úspěšně zaměřoval na získávání nových dárců a navazování nových vztahů jak s přispěvateli, tak s odbornou veřejností. Díky smysluplnému mixu aktivit a projektů, které fond realizuje, se dařilo plnit stanovené cíle a pomáhat těm, kteří pomoc nejvíce potřebují. Finanční prostředky byly vynakládány účelně a efektivně, což dokládá účetní závěrka. Mou kontrolou nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti ani pochybení. Nadační fond Apolinář již od svého vzniku úspěšně hospodaří se svěřenými a získanými prostředky, což potvrzuje jeho důvěryhodnost a schopnost plnit poslání. Věřím, že i nadále bude nadační fond úspěšně pokračovat ve své smysluplné činnosti a dosahovat výborných výsledků.
Tomáš Voplakal, revizor fondu


Milí přátelé, na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie se ve dnech 3.6. a 4.6. konal již 11. mezinárodní workshop věnovaný využití ultrazvuku v onkogynekologii (IWUGO). Jednalo se o virtuální kurz zaměřený na získání praktických dovedností vedený lékaři onkogynekologického centra KGPN VFN s účastí zahraničních řečníků. Na zdárném průběhu akce se podílela také řada dalších pracovníků kliniky. V rámci workshopu bylo živě vyšetřeno 10 pacientek, kterým tímto velice děkujeme. Celkově se kurzu účastnilo asi 80 lékařů z České republiky a dalších 19 zemí, kteří měli možnost detailně proniknout do problematiky ultrazvukové diagnostiky a stagingu většiny gynekologických zhoubných nádorů. Kurz IWUGO si již vydobyl svoje místo jako důležitá mezinárodní vzdělávací akce a přispívá tak k celosvětovému rozšíření ultrazvuku v onkogynekologii i zlepšení péče o pacientky s onkogynekologickou diagnózo

Milí přátelé, 

zde jsou fotografie z kurzu pokročilé laparoskopie pana profesora Máry a pana docenta Fanty.

V Apolinář se pořádají takto specializované kurzy několikrát do roka, recentně třeba s tématikou reparace sfinkteru či ženská stresová inkontinence.

Blahopřejeme apolinářským lékařům, lékařkám a sestřičkám k výbornému výkonu na Vltava Run! Jste skvělí!

Dubnová Číše vína pro Nadační fond Apolinář- děkujeme vám, všem našim dárcům a podporovatelům, za osobní účast.

Česká studie SENTIX mění mezinárodní klinickou praxi v léčbě karcinomu děložního hrdla.
Hlavní výsledek: u pacientek s časným stádiem onemocnění by se místo odběru všech pánevních lymfatických uzlin (lymfadenektomie) měly odstranit pouze 2-3 tzv. sentinelové uzliny. Jedná se o šetrnější metodu s důsledkem snížení nutného rozsahu operace a s cílem usnadnit pacientkám zotavení, snížit riziko komplikací a zajistit co nejlepší následnou kvalitu života. Vedoucí této prospektivní multicentrické studie je prof. MUDr. David Cibula, CSc. Studie se zůčastnilo 47 onkogynekologických center v 18 zemích, mj. i z Argentiny nebo Jižní Afriky.

Královnou všech sester je Miluška Plecerová z VFN Praha! Úžasná apolinářská laktační poradkyně vyhrála na plné čáře a z pátečního slavnostního večera na pražském Žofíně si odnáší titul Sestra sympatie roku 2023 a cenu Sestra sympatie 11. ročníku reprezentačního plesu sester Sestry na sál! Je to zcela zasloužená výhra! Gratulujeme! 

️Stovky žen trpí zbytečně bolestí pánve! Odborníci z VFN boří roky mylně stanovené diagnózy a pacientkám vrací kvalitní život. Pálení, svědění, sexuální dysfunkce, inkontinence moči a stolice, a především urputné bolesti při sezení, tak se projevuje dysfunkce pánevního dna, která vzniká útlakem pudendálního nervu či špatnou funkcí pánevních svalů. Na dnešní tiskové konferenci na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN potvrdili naši specialisté, že úspěšná léčba je možná hlavně díky týmové spolupráci urogynekologů s urology, algeziology, neurology či fyzioterapeuty.

Paní doktorka Kristýna Hlinecká, vedoucí lékařka miniinvazivní chirurgie na Klinice gynekologie, porodnictví a neonatologie a její pacientka byly hosty Šárky Volemanové v Českém rozhlasu 2. Hovořily spolu o léčbě adenomyózy, které se mj. endoskopické centrum věnuje na špičkové úrovni

Milí přátelé, zde jsou pro vás novinky z kongresu ESGO (Evropská onkogynekologická společnost) v Barceloně: 

Prof. David Cibula prezentoval výsledky mezinárodní chirurgické studie SENTIX, ktera jako první potvrdila onkologickou bezpečnost biopsie sentinelové uzliny. Pacientky s karcinomem děložního hrdla jsou tak vystaveny méně radikální precizní operaci, během které jsou vyhledány a odstraněny jen lymfaticke uzliny s nejvyšším rizikem postižení nádorem. Jedná se o přelomový výsledek, který mění dosavadní klinickou praxi v léčbě tohoto onemocnění. 

Milí přátelé, při překrásném vánočním koncertu sboru Carmona Nova v Kapli Sv. Kříže na Klince v Apolináři se nám podařilo vybrat na dobrovolném vstupném 7.427,- Kč pro Nadační fond Apolinář. Děkujeme paní sbormistryni Hřebíkové a MUDr. Kristáně Snášelové za nápad uspořádat charitativní koncert a těšíme se na příští rok!

Milí přátelé, zde můžete podpořit nákup unikátního plicního ventilátoru v ceně 1. 200. 000,- Kč  pro nedonošená děťátka, o která se starají lékaři a lékařky na neonatologii v Apolináři.

Milí přátelé, díky vaší podpoře se nám podařilo přispět na vytvoření nových webových stránek www.apolinar.eu Přes nové stránky komunikuje porodnice s budoucími maminkami. Stejně tak se přes ně mohou hlásit lékaři na edukační semináře či 2. apolinářskou konferenci. Děkujeme!

Fialová cyklojízda a nasvícený Tančící dům- to vše proto, abychom upozornili na 300 zbytečných úmrtí ročně na karcinom děložního hrdla. Pojďme to změnit. Děkujeme všem za účast na GO day, neboli celosvětovém dni onkogynekologických diagnóz.

Milí přátelé,

v září spolupořádáme tradiční cyklojízdu GODAY s cílem poukázat na preventabilitu karcinomu děložního hrdla a prevenci karcinomu endométria. Přidejte se k nám a jeďte také! Podpoříte tak pacientky a jejich rodiny a přispějete k osvětě.

Zde v obchodu si můžete zakoupit fialová trička a čelenky. Těšíme se na vaši účast!

https://goday.cz/e-shop/

Letní setkání v Apolináři s pacientkami, lékaři a sestřičkami- aneb Oslava života.

Milí přátelé, na gynekologicko-porodnické klinice se uskutečnila tisková konference při příležitosti pokřtění knihy Idy Hurtíkové. Paní magistra je fyzioterapeutkou a vydala knihu Pánevní dno a léčba pohybem, Aktivní řešení inkontinence a sestupu. Pozvání na slavnostní setkání přijali např. přednosta kliniky, profesor David Cibula, špičkový urogynekolog, pan profesor Jaromír Mašata nebo MUDr. Lukáš Horčička, prezident urogynekologické společnosti. Přejeme knize hodně čtenářů a paní Hurtíkové spokojené pacienty.

Fotografie z tiskové konference, která proběhla na gynekologicko- porodnické klinice VFN a 1. LF v Praze. Přednosta kliniky, profesor David Cibula, paní profesorka Fischerová, MUDr. Kocián a MUDr. Vočka hovořili o nových možnostech léčby pro pacientky s ovariálním karcinomem. Hovořili také o nutnosti genetické testace u všech žen s ovariálním karcinomem.  

Gynekologický tým Apolináře: špičkoví odborníci ze sub-specializací urogynekologie, onkogynekologie, IVF a endoskopie.

Porodnický a neonatologický tým gynekologicko- porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze

1. apolinářská konference - obrovský úspěch prvního ročníku, kdy do Purkyňova ústavu přijelo na dvoudenní konferenci 300 gynekologů z České republiky. Slavnostního zahájení se ujal prof. David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF.