Milí přátelé, díky vaší podpoře se nám podařilo přispět na vytvoření nových webových stránek www.apolinar.eu Přes nové stránky komunikuje porodnice s budoucími maminkami. Stejně tak se přes ně mohou hlásit lékaři na edukační semináře či 2. apolinářskou konferenci. Děkujeme!

Fialová cyklojízda a nasvícený Tančící dům- to vše proto, abychom upozornili na 300 zbytečných úmrtí ročně na karcinom děložního hrdla. Pojďme to změnit. Děkujeme všem za účast na GO day, neboli celosvětovém dni onkogynekologických diagnóz.

Milí přátelé,

v září spolupořádáme tradiční cyklojízdu GODAY s cílem poukázat na preventabilitu karcinomu děložního hrdla a prevenci karcinomu endométria. Přidejte se k nám a jeďte také! Podpoříte tak pacientky a jejich rodiny a přispějete k osvětě.

Zde v obchodu si můžete zakoupit fialová trička a čelenky. Těšíme se na vaši účast!

https://goday.cz/e-shop/

Letní setkání v Apolináři s pacientkami, lékaři a sestřičkami- aneb Oslava života.

Milí přátelé, na gynekologicko-porodnické klinice se uskutečnila tisková konference při příležitosti pokřtění knihy Idy Hurtíkové. Paní magistra je fyzioterapeutkou a vydala knihu Pánevní dno a léčba pohybem, Aktivní řešení inkontinence a sestupu. Pozvání na slavnostní setkání přijali např. přednosta kliniky, profesor David Cibula, špičkový urogynekolog, pan profesor Jaromír Mašata nebo MUDr. Lukáš Horčička, prezident urogynekologické společnosti. Přejeme knize hodně čtenářů a paní Hurtíkové spokojené pacienty.

Fotografie z tiskové konference, která proběhla na gynekologicko- porodnické klinice VFN a 1. LF v Praze. Přednosta kliniky, profesor David Cibula, paní profesorka Fischerová, MUDr. Kocián a MUDr. Vočka hovořili o nových možnostech léčby pro pacientky s ovariálním karcinomem. Hovořili také o nutnosti genetické testace u všech žen s ovariálním karcinomem.  

Gynekologický tým Apolináře: špičkoví odborníci ze sub-specializací urogynekologie, onkogynekologie, IVF a endoskopie.

Porodnický a neonatologický tým gynekologicko- porodnické kliniky 1. LF a VFN v Praze

1. apolinářská konference - obrovský úspěch prvního ročníku, kdy do Purkyňova ústavu přijelo na dvoudenní konferenci 300 gynekologů z České republiky. Slavnostního zahájení se ujal prof. David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a prof. Martin Vokurka, děkan 1. LF.